Działalność statutowa

Celem działalności LOK (Ligii Obrony Kraju) od początku było szerzenie i upowszechnianie praktycznej wiedzy technicznej, potrzebnej zarówno w rozwoju państwa, jego przemysłu, działalności handlowej i wytwórczej, jak i na potrzeby służb takich jak wojsko, straż pożarna i porządek publiczny. 

LOK stał się największą i najliczniejszą organizacją tego typu, zrzeszając specjalistów wszystkich dziedzin będących w zakresie zainteresowania i działalności statutowej. 

Współcześnie LOK szkoli kierowców wszystkich kategorii, operatorów sprzętu ciężkiego, żeglarzy oraz nurków, a w zakresie obronności państwa – prowadzi szkolenia z ponadto dzieli się wiedzą w zakresie biznesu i rozwoju przedsiębiorstw.

Skip to content