Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie „Kierunek PRACA – kompleksowy program aktywizacji NEET”!

Liga Obrony Kraju Biuro Zarządu Głównego w Krakowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kierunek PRACA – kompleksowy program aktywizacji NEET”.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych z woj. śląskiego do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET)

Zapraszamy na bezpłatne:

  • Szkolenia – wybór zależy od Ciebie i Twoich predyspozycji – maksymalna kwota dofinansowania to 4 650 zł,
  • Stypendium szkoleniowe,
  • Doradztwo zawodowe,
  • Wsparcie psychologiczne,
  • Pośrednictwo pracy,
  • 3 miesięczny staż – stypendium stażowe.

Kontakt:

e-mail: projekty@lok.slask.pl
tel.: 508 024 093

Dokumentacja rekrutacyjna:

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie

Oświadczenie nr 2

Oświadczenie nr 3