BUR – BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH 

Opublikowano 2022-09-14

BUR – Baza usług rozwojowych – jest ogólnodostępną platformą internetową, na której można zapoznać się oraz dokonać zapisów na usługi rozwojowe. Baza usług rozwojowych pozwala na swobodną współpracę pomiędzy firmą szkoleniową, a osobami, które mają w planach nabywać nowe kompetencje lub rozwijać już posiadane kwalifikacje.  Pomysłodawcą oraz jednostką obsługującą BUR jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 

Przedsiębiorstwa należące do grupy MŚP, a także osoby prywatne w ramach specjalnych programów, mogą uzyskać dofinansowania do oferowanych w Bazie usług rozwojowych ofert. Należy jednak podkreślić, że możliwości dofinansowań zależą od wielu czynników (np. miejsca prowadzonej działalności, rozmiarów przedsiębiorstwa, a także liczby osób, które są zatrudnione w danej jednostce). Dokłada wysokość oraz warunki dofinansowania zostają określone w programie ogłaszanym przez dane województwo. 

Liga Obrony Kraju OBZG Kraków posiada obecnie 135 aktywnych usług w Bazie Usług Rozwojowych. Są to nie tylko kursy z zakresu prawa jazdy oraz szkoleń dla kierowców zawodowych, ale również szkolenia z zakresu strzelectwa, nurkowania oraz szkolenia biznesowe.  Za pośrednictwem BUR Liga Obrony Kraju przeszkoliła ponad 3 000 osób, które dzięki temu nabyły szereg kompetencji oraz uprawnień poszerzających ich wiedzę, a także znacząco poprawiając ich pozycję na rynku pracy. 

Z naszymi usługami możesz zapoznać się w Profilu przedsiębiorcy, a także w naszej wyszukiwarce dostępnych kursów.

Skip to content