Zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat (nie uczące się, nie pracujące, w tym osoby z niepełnosprawnościami) do udziału w nowym projekcie „LOK-uj w siebie i aktywuj swoje życie zawodowe”

W ramach projektu oferujemy:
– doradztwo indywidualne,
– trening motywacyjny i kształtowania umiejętności społecznych,
– wsparcie psychologiczne,
– opracowanie Indywidualnych Planów Działań,
– szkolenia zawodowe przy uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji i potrzeb rynku pracy,
– 4 miesięczne staże,
– zajęcia motywacyjne z coachem,
– pośrednictwo pracy przez cały okres realizacji projektu.

Rekrutacja trwa od 01.09.2019 do 31.10.2020
Szczegóły uzyskasz pod nr telefonu 506144569 oraz adresem email szkolenia@lok.edu.pl

Termin realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.03.2021
Dofinansowanie projektu z UE: 1 714 976,10 zł
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)
Dokumenty do pobrania:
Regulamin udziału w projekcie
zał. nr 1 – Formularz zgłoszeniowy wersja pdf
zał. nr 1 – Formularz zgłoszeniowy wersja edytowalna