Nowy projekt – LOK-uj wiedzę – zostań wykwalifikowanym kierowcą – pokieruj swoją karierą” – wkrótce rekrutacja

Projekt pn. „LOK-uj w wiedzę – zostań wykwalifikowanym kierowcą – pokieruj swoją karierą”, którego celem jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego poprzez nabycie przez 160 osób (12K, 148M), pełnoletnich mieszkańców woj. śląskiego, kwalifikacji i formalnych uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego (120 osób) lub autobusu (40 osób) oraz umiejętności posługiwaniasię językiem obcym (160 osób) będzie realizowany na terenie woj. śląskiego w terminie: 15.04.2018 – 31.08.2019. Uczestnicy wezmą udział w kompleksowych i specjalistycznych szkoleniach kończących się egzaminem zewnętrznym i wydaniem stosownych dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje i kompetencje, poprzedzonym procesem walidacji i certyfikacji.

WKRÓTCE ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ!

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE BĘDĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ I W BIURACH LOK NA TERENIE ODDZIAŁU:

  • DĄBROWA GÓRNICZA ul. SOBIESKIEGO 59,
  • KATOWICE ul. GRABOWA 3C,
  • LUBLINIEC ul. 11 LISTOPADA 18,
  • TARNOWSKIE GÓRY ul. SIENKIEWICZA 48,
  • ZABRZE ul. 3 MAJA 7,
  • ZAWIERCIE ul. BANKOWA 4.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!