Skargi i zażalenia proszę składać:

  1. Telefonicznie: 032 251-29-87
  2. Elektronicznie na e-mail: biuro@lok.slask.pl
  3. Pocztą na adres: LIGA OBRONY KRAJU ODDZIAŁ BIURA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ul. Grabowa 3C, 40-172 Katowice