LIGA OBRONY KRAJU Ośrodek Szkolenia Kierowców w Jaśle

ul. Koralewskiego 3, 38-200 Jasło

tel/fax: (13) 4462827
e-mail: jaslo@lok.krakow.pl

 

Kierownik ośrodka: Jan Stopkowicz tel. 510 088 946

Zapraszamy na:

Kursy prawa jazdy kategorii A,B,C,D,CE,BE -możliwość odbycia teorii w domu – przy komputerze i Internecie.


Od 01.01.2015r. na podstawie zmiany ustawy o kierujących pojazdami (poz. 970 z dnia 24.07.2014r.) zgodnie z art.1 pkt. 12, który wchodzi w życie z dniem 01.01.2015r.po art.23 dodaje się art. 23a w brzmieniu:

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego jest zwolniona z z odbywania zajęć, o których mowa odpowiednio w art. 23 ust. 2 pkt. 1(czyli z części teoretycznej) lub ust 5 pkt. 1(dotyczy szkolenia teoretycznego do kierowania tramwajem).

Powyższym zapisem ustawodawca zniósł obowiązek odbycia szkolenia teoretycznego przed przystąpieniem do egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Jednakże wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kursantów, w celu odpowiedniego przygotowania do egzaminu teoretycznego, każda chętna osoba będzie miała w naszych ośrodkach do wyboru możliwość skorzystania z następujących form przygotowania:

– wykłady w ośrodku szkolenia, przeprowadzane przez doświadczonych wykładowców, dodatkowo osoba szkolona otrzyma podręcznik i płytę z testami,

szkolenia e-kursu w domu lub ośrodku szkolenia przy komputerze (e-kurs pozwala na dostęp do materiałów szkoleniowych zawartych w podręczniku i płycie z testami).

Każda osoba chcąca przystąpić do egzaminu na prawo jazdy musi uzyskać z Wydziału Komunikacji odpowiedniego Urzędu profil kandydata na kierowcę (PKK). W celu uzyskania PKK osoba musi przedstawić w ww. Urzędzie aktualne badania lekarskie (dot. wszystkich kat. prawa jazdy) , badania psychologiczne (dot. kat. C, C+E, D, D+E) i jedną fotografię.

Po przyswojeniu materiału kursant z swoim profilem kandydata na kierowcę (PKK) udaję się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (ośrodek egzaminowania) i zapisuję się na egzamin teoretyczny.

Przy kategorii B+E, C+E, D+E kursant zawsze musi odbyć szkolenie teoretyczne (do wyboru dwie formy szkolenia: wykłady lub e-learning w super OSK) jednakże nie ma egzaminu teoretycznego przy ww. kategoriach prawa jazdy

 

KURS KAT. A1

Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych.

Warunki przyjęcia na kurs:

– Minimalny wiek 16 lat

– przedłożenie profilu kandydata z Wydziału Komunikacji

 

KURS KAT. A

Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych.

Warunki przyjęcia na kurs:

– Minimalny wiek 24 lata lub 20 lat jeżeli kursant od conajmniej 2 lat posiada kategorię A2

– przedłożenie profilu kandydata z Wydziału Komunikacji

 

KURS KAT. B

Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych.

Jazdy odbywają się na samochodach HYUNDAI i20 ( takich jak w ośrodku egzaminacyjnym).

Warunki przyjęcia na kurs:

– przedłożenie profilu kandydata z Wydziału Komunikacji

 

KURS KAT. C

Kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych.

Jazdy odbywają się na pojeździe MAN

Warunki przyjęcia na kurs:

– przedłożenie profilu kandydata z Wydziału Komunikacji

– posiadanie prawa jazdy kat. B (kserokopia prawa jazdy oraz oryginał do wglądu)

 

KURS KAT. C+E

Kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 25 godzin zajęć praktycznych.

Jazdy odbywają się na pojeździe Man z przyczepą.

Warunki przyjęcia na kurs:

– przedłożenie profilu kandydata z Wydziału Komunikacji

– posiadanie prawa jazdy kat. C (kserokopia prawa jazdy oraz oryginał do wglądu)

 

KURS KAT. D z B

Kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 60 godzin zajęć praktycznych.

Jazdy odbywają się na pojeździe SOLBUS ST 11 oraz IVECO

Warunki przyjęcia na kurs:

– przedłożenie profilu kandydata z Wydziału Komunikacji

– posiadanie prawa jazdy kat. B (kserokopia prawa jazdy oraz oryginał do wglądu)

– pierwsza wpłata w wysokości 200 zł.

 

KURS KAT. D z C

Kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 40 godzin zajęć praktycznych.

Jazdy odbywają się na pojeździe SOLBUS ST11 oraz IVECO

Warunki przyjęcia na kurs:

– przedłożenie profilu kandydata z Wydziału Komunikacji

– posiadanie prawa jazdy kat. C (kserokopia prawa jazdy oraz oryginał do wglądu)

– pierwsza wpłata w wysokości 500 zł.

 

KURS KAT. C z D

Kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych.

Jazdy odbywają się na pojeździe MAN

Warunki przyjęcia na kurs:

– przedłożenie profilu kandydata z Wydziału Komunikacji

– posiadanie prawa jazdy kat. D (kserokopia prawa jazdy oraz oryginał do wglądu)

– pierwsza wpłata w wysokości 500 zł.

Kursy dokształcające dla kierowców zawodowych “szkolenia okresowe”-35h dla bloków C,C1,CE,C1+E lub D,D1,DE,D1+E

Kursy  dla kierowców chcących związać swoją przyszłość jako kierowca zawodowy

1.kwalfikację wstępną- 280h,

2.kwalifikację wstępną przyspieszone 140h

3.kwalifikację uzupełniając-70h,

4.kwalfikację uzupełniająca przyspieszona-35h dla bloków C,C1,CE,C1+E lub D,D1,DE,D1+E
Kursy ADR: podstawowe i dokształcające, cysterny, klasy-1 ,klasy 7,

Kursy operatorów: wózków widłowych z obsługą butli.

Kursy prawa jazdy

Szkolenie zawodowe kierowców

Zapraszamy na kursy-szkolenia:

Kursy dokształcające dla kierowców zawodowych „szkolenia okresowe”-35h

dla bloków C, C1, CE, C1+E lub D, D1, DE, D1+E

 

Kursy  dla kierowców chcących związać swoją przyszłość jako kierowca zawodowy

1.kwalifikację wstępną- 280h,

2.kwalifikację wstępną przyspieszone 140h

3.kwalifikację uzupełniając-70h,

4.kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona-35h

CZAS ZAJĘĆ W JEDNYM DNIU SZKOLENIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 7 GODZIN

ZAPISY PRZYJMUJEMY NA BIEŻĄCO

Zajęcia prowadzimy w naszym ośrodku w KROŚNIE w formie komputerowej e-learning lub w formie wykładów.

TERMINY KURSU DOSTOSOWANE DO KURSANTA-DOTYCZY SZKOLENIA E-learning

Zgodnie z ustawą każdy kierowca wykonujący przewóz osób/rzeczy, musi się poddać obowiązkowemu okresowemu szkoleniu co 5 lat według nowych przepisów, gdzie pierwsze takie szkolenie jest uzależnione od daty wydania kategorii „C, D i E” prawa jazdy:

Osoby,które uzyskały uprawnienia kat. C1, C, C1E lub CE (patrz rubryka 10 na rewersie prawa jazdy)

Termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy (uzyskanie wpisu w rubryce 12 prawa jazdy)

Do 31 grudnia 1980 Do 10 września 2010
Od 1 stycznia 1981 do 31 grudnia 1995 Do 10 września 2011
Od 1 stycznia 1996 do 31 grudnia 2000 Do 10 września 2012
Od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2005 Do 10 września 2013
Od 1 stycznia 2006 do 10 września 2009 Do 10 września 2014

 

Osoby,które uzyskały uprawnienia kat. D1, D, D1E lub DE (patrz rubryka 10 na rewersie prawa jazdy)

Termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy (uzyskanie wpisu w rubryce 12 prawa jazdy)

Do 31 grudnia 1980 Do 10 września 2009
Od 1 stycznia 1981 do 31 grudnia 1990 Do 10 września 2010
Od 1 stycznia 1991 do 31 grudnia 2000 Do 10 września 2011
Od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2005 Do 10 września 2012
Od 1 stycznia 2006 do 10 września 2008 Do 10 września 2013

 

Aby uzyskać wpis trzeba odbyć badania lekarskie i psychologiczne oraz szkolenie okresowe w wymiarze 35 godz.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej:

* dla osób, które uzyskały prawo jazdy kat „D” po 10 września 2008 r
* dla osób, które uzyskały prawo jazdu kat „C”  po 10 wrzesnia 2009 r

Testy online

Platforma edukacyjna dla kierowców to efekt pracy uznanych ekspertów merytorycznych i najlepszych informatyków. Znajdziesz na niej zarówno testy dedykowane dla kandydatów na kierowców jak i dla tych, którzy przygotowują się do egzaminu państwowego kończącego kurs kwalifikacji wstępnej kierowców zawodowych. Wszystko po to aby Twoja droga do Prawa Jazdy zakończyła się sukcesem!

Co zyskujesz?

Aktualność i wiarygodność – Najnowsza oficjalna baza pytań. Pytania 1:1 takie jak na egzaminie. Nie tworzymy dodatkowych pytań, sztucznie zawyżając ich ilość.
Responsywność – Platforma doskonale działa na komputerach, telefonach i tabletach.
Tryb nauki – Możesz optymalnie przygotować się do egzaminu przerabiając pytania pogrupowane według działów wiedzy.
Tryb egzaminu – Sprawdź się w warunkach bojowych! Taki sam interfejs i limity czasowe jak na egzaminie państwowym.
Podgląd poprawnych odpowiedzi – Zawsze wiesz, gdzie popełniłeś błąd.
BONUS – szczegółowe informacje o przebiegu egzaminu państwowego i dodatkowe materiały filmowe – Egzaminatorzy z warszawskiego WORD opowiedzą Ci o niuansach egzaminu praktycznego na kat. A i B.

Jak kupić?

Jeżeli nie masz jeszcze konta na platformie:

 • Wejdź do katalogu kursów w wybranym mieście
 • Wybierz interesujący Cię wariant kursu.
 • Wybierz opcję “Nowy użytkownik” i wypełnij krótki formularz umożliwiający założenie konta w serwisie.
 • O utworzeniu konta zostaniesz natychmiast poinformowany e-mailem. Wybrany kurs zostanie do niego automatycznie przypisany.
 • Po zalogowaniu na konto zapłać za kurs korzystając z systemu “Przelewy24”
 • Rozpocznij naukę!

Jeżeli masz już konto na platformie:

 • Wejdź do katalogu kursów w wybranym mieście.
 • Wybierz interesujący Cię wariant kursu.
 • Wybierz opcję “Zaloguj”. Wykorzystaj swój login i hasło. Kurs zostanie automatycznie przypisany do Twojego konta.
 • Po zalogowaniu na konto zapłać za kurs korzystając z systemu “Przelewy24”.
 • Rozpocznij naukę!
Kursy ADR

Szkolenie ADR dla kierowców:

1.W ramach kursu ADR początkowego wyróżnia się:

1) szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas –25 godzin;

2) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach-17 godzin;

3) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1- 8 godzin;

4) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7-8 godzin.

2.W ramach kursu ADR doskonalącego wyróżnia się:

1) szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas-17 godzin;

2) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach-9 godzin;

3) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1-5 godzin;

4) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7-5-godzin.

Szkolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują również ćwiczenia praktyczne z zakresu objętego tematyką zajęć teoretycznych oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru oraz postępowania w razie zaistnienia wypad­ku lub awarii.

W odniesieniu do szkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 2 pkt 1 i 2, w celu przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych minimalny czas trwania kursu przedłuża się o dodatkową godzinę lekcyjną na każde pięć osób uczestniczą­cych w kursie.

Warunkiem wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie odpowiedniego rodzaju kursu jest:

1) uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć;

2) w przypadku kursu zintegrowanego – uczestnictwo w co najmniej 75 % zajęć z każdego rodzaju szkolenia wchodzącego w zakres tego kursu.

Szkolenie ADR kandydatów na Doradcę

Zakres kursu

1 Część ogólna 24godziny

2 Część specjalistyczna:

a) przewóz drogowy -16 godzin

b) przewóz koleją -16-godzin

c) przewóz żeglugą śródlądową 16

3 Konsultacje 4 godziny

Kursy operatorów wózków widłowych

Prowadzimy kursy obsługi wózków jezdniowych:

Obecnie praca w magazynie wymaga posiadania kwalifikacji operatora wózka widłowego. Wózek widłowy to urządzenie przeznaczone do przenoszenia palet lub skrzyń, a więc wymagające zarówno umiejętności jego prowadzenia jak i operowania ładunkiem. Kwalifikacje można uzyskać biorąc udział w specjalistycznym kursie.

Adresaci szkolenia na wózki widłowe

Szkolenie to sposób na zdobycie określonych umiejętności przydatnych nie tylko dla ludzi młodych poszukujących zatrudnienia, ale też sposób na przekwalifikowanie już doświadczonych pracowników. Umiejętność operowania wózkiem jest także przydatna podczas wyjazdów za granicę w poszukiwaniu zatrudnienia, gdyż bywa często niezbędnym warunkiem przyjęcia do pracy. Z oferty kursu mogą skorzystać wszyscy Ci, którzy planują zatrudnienie w magazynach, hurtowniach, zakładach produkcyjnych, portach, wielko powierzchniowych sklepach, nie tylko na terenie kraju.

Wymagania stawiane przyszłym uczestnikom szkolenia na wózki widłowe

Wózkiem widłowym nie może kierować każdy z uwagi na określone przepisy, które regulują zasady obsługi takiego sprzętu. Niezbędnym wymaganiem jest:

 • wiek, czyli ukończone 18 lat,
 • konieczne jest również przystąpienie do badań lekarskich w celu uzyskania orzeczenia o sprawności i braku przeciwwskazań na stanowisku operatora wózków jezdniowych,

Program szkolenia na wózki widłowe

Kurs zawodowy na wózki widłowe obejmuje część teoretyczną i praktyczną, w czasie której uczestnik poznaje prawidłową obsługę wózka widłowego. Zajęcia praktyczne mają charakter indywidualny i odbywają się po umówieniu bezpośrednio z instruktorem w czasie dogodnym dla obu stron. Część teoretyczna obejmuje takie zagadnienia, jak:

Blok programowy Zagadnienia Minimalna liczba godzin dla poszczególnych rodzajów wózków jezdniowych
naładowanych, ciągnikowych, unoszących podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych podnośnikowych specjalizowanych
A Typy wózków jezdniowych 2 3 4 5
B Budowa wózków jezdniowych 4 6 8 10
C Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu 8 11 15 19
D Wiadomości z zakresu ładunkoznastwa 3 4 6 8
E BHP 4 6 8 10
F Wiadomości o dozorze technicznym 2 3 4
G Zajęcia praktyczne 5 10 15 25
Razem: 26 42 59 81

 

Program bezpieczna wymiana butli.

Blok programowy Zagadnienia Minimalna liczba godzin
A Przygotowanie uczestnika szkolenia do wykonywania czynności związanych z wymianą butli 2
B Wymiana butli wykonana przez instruktora 0,5
C Próbna wymiana butli przez uczestnika szkolenia 0,5
D Samodzielna wymiana butli przez uczestnika szkolenia 4
E Omówienie i ocena czynności wymiany butli wykonanej przez uczestnika szkolenia. Egzamin końcowy 1
RAZEM: 8

 

Uprawnienia i korzyści, jakie zapewnia kurs na wózki widłowe

Ukończenie kursu wiąże się z koniecznością zdania wewnętrznego egzaminu na terenie ośrodka szkoleniowego. Efektem jest uzyskanie bezterminowego świadectwa unijnego z  na drukach MEN dokumentującego uprawnienia na  obsługę wózków jezdniwychwózki. Świadectwo honorują wszystkie kraje Unii Europejskiej, dlatego szkolenie otwiera drzwi do pracy na terenie prawie całej Europy oraz w kraju. Świadectwa wydajemy również w języku angielskim oraz niemieckim.

Warsztaty dla instruktorów

WARSZTATY DLA INSTRUKTORÓW / WYKŁADOWCÓW

 • Zapraszamy wszystkich instruktorów / wykładowców nauki jazdy na obowiązkowe warsztaty doskonalenia zawodowego wymienione w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami  (Dz.U. z 2011r. nr 30 poz. 151 z późn. zm.).
 • W przypadku zgłoszenia przez właściciela Ośrodka Szkolenia Kierowców grupy składającej się z minimum 10 instruktorów oferujemy zniżkę do 20% ceny kursu.

Cel szkolenia: celem szkolenia jest doskonalenie zawodowe instruktorów do prowadzenia nauczania kandydatów na kierowców

2. Szkolenie obejmuje:

Zajęcia teoretyczne – 12 godzin

Zajęcia praktyczne – 2 godzin

3.Czas trwania warsztatów – 3 dni

Plan nauczania

L.p Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć Dzień warsztatów
teoretycznych praktycznych
1. Psychologia 1 1
2. Metodyka nauczania 1 1
3. Prawo o ruchu drogowym 1 1
4. Technika kierowania i obsługa pojazdu 1 1
5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego 1 1
6. Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia 1 2
7 omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców 2 2
8. omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego 2 2
9 przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych 1 3
10 przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych 1 3
11 ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów 2 3

Razem godzin zajęć 14

12 2

Szkolenia inne

Badania psychologiczne

Wynajem nieruchomości

Szkolenie na kategorie „A”(kursant w cenie otrzymuje książke oraz płyte z bazą pytań do egzaminu)- 1100 zł

Szkolenie na kategorie  „B” – cena 1300zł (kursant w cenie otrzymuje książke oraz płyte z bazą pytań do egzaminu)

Szkolenie na kategorie „C”(kursant w cenie otrzymuje książke oraz płyte z bazą pytań do egzaminu) – 2100 zł

Szkolenie na kategorie „C E”– 1900zł

Szkolenie na kategorie „D” z C (kursant w cenie otrzymuje książke oraz płyte z bazą pytań do egzaminu) – 2600 zł

Szkolenie na kategorie „D” z B (kursant w cenie otrzymuje książke oraz płyte z bazą pytań do egzaminu)- 3800 zł

 

Szkolenie okresowe kierowców kat.C,C1,C+E,C1+E – 450zł

Szkolenie okresowe kierowców kat.D,D1,D+E,D1+E-4500zł

 

KURS  kwalifikacja wstepna przyspieszona kat.C (kursant w cenie otrzymuje książke+testy przygotowujące do egzminu) – 2500zł wraz z egzaminem

KURS kwalifikacja wstepna przyspieszona kat.D (kursant w cenie otrzymuje książke+testy przygotowujące do egzminu)- 2600zł wraz z egzaminem

KURS kwalifikacja wstepna  kat.C (kursant w cenie otrzymuje książke+testy przygotowujące do egzminu)- 3500zł wraz z egzaminem

KURS kwalifikacja wstepna  kat.D (kursant w cenie otrzymuje książke+testy przygotowujące do egzminu)- 3500zł wraz z egzaminem

KURS kwalifikacja uzupełniająca  kat.D – (kursant w cenie otrzymuje książke+testy przygotowujące do egzminu)-1300zł wraz z egzaminem

KURS kwalifikacja uzupełniająca  kat.C (kursant w cenie otrzymuje książke+testy przygotowujące do egzminu)- 1300zł wraz z egzaminem

KURS kwalifikacja wstepna przyspieszona uzupełniająca  kat.D – (kursant w cenie otrzymuje książke+testy przygotowujące do egzminu)-650zł wraz z egzaminem

KURS kwalifikacja wstepna przyspieszona uzupełniająca  kat.C – (kursant w cenie otrzymuje książke+testy przygotowujące do egzminu)-650zł wraz z egzaminem

KURS ADR

kurs ADR podstawowy-450zł

-cysterny – 270zł

-klasy-1-270zł

-klasy -7-270zł

Ceny kursów ADR są cenami wraz z egzaminem przy grupie kursantów co najmniej 8 osób

Warsztaty dla instruktorów/wykładowców nauki jazdy -250zł

Kurs operatora wózków widłowych przy  grupie co najmniej-8 osób 600zł

Kontakt

Gdzie jesteśmy

Koralewskiego 3, Jasło, Polska, 49.7469354, 21.47302639999998

Galeria zdjęć

LIGA OBRONY KRAJU Ośrodek Szkolenia Kierowców w Jaśle

ul. Koralewskiego 3, 38-200 Jasło

tel/fax: (13) 4462827
e-mail: jaslo@lok.krakow.pl

 

Kierownik ośrodka: Jan Stopkowicz tel. 510 088 946

Zapraszamy na:

Kursy prawa jazdy kategorii A,B,C,D,CE,BE -możliwość odbycia teorii w domu – przy komputerze i Internecie.


Od 01.01.2015r. na podstawie zmiany ustawy o kierujących pojazdami (poz. 970 z dnia 24.07.2014r.) zgodnie z art.1 pkt. 12, który wchodzi w życie z dniem 01.01.2015r.po art.23 dodaje się art. 23a w brzmieniu:

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego jest zwolniona z z odbywania zajęć, o których mowa odpowiednio w art. 23 ust. 2 pkt. 1(czyli z części teoretycznej) lub ust 5 pkt. 1(dotyczy szkolenia teoretycznego do kierowania tramwajem).

Powyższym zapisem ustawodawca zniósł obowiązek odbycia szkolenia teoretycznego przed przystąpieniem do egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Jednakże wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kursantów, w celu odpowiedniego przygotowania do egzaminu teoretycznego, każda chętna osoba będzie miała w naszych ośrodkach do wyboru możliwość skorzystania z następujących form przygotowania:

– wykłady w ośrodku szkolenia, przeprowadzane przez doświadczonych wykładowców, dodatkowo osoba szkolona otrzyma podręcznik i płytę z testami,

szkolenia e-kursu w domu lub ośrodku szkolenia przy komputerze (e-kurs pozwala na dostęp do materiałów szkoleniowych zawartych w podręczniku i płycie z testami).

Każda osoba chcąca przystąpić do egzaminu na prawo jazdy musi uzyskać z Wydziału Komunikacji odpowiedniego Urzędu profil kandydata na kierowcę (PKK). W celu uzyskania PKK osoba musi przedstawić w ww. Urzędzie aktualne badania lekarskie (dot. wszystkich kat. prawa jazdy) , badania psychologiczne (dot. kat. C, C+E, D, D+E) i jedną fotografię.

Po przyswojeniu materiału kursant z swoim profilem kandydata na kierowcę (PKK) udaję się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (ośrodek egzaminowania) i zapisuję się na egzamin teoretyczny.

Przy kategorii B+E, C+E, D+E kursant zawsze musi odbyć szkolenie teoretyczne (do wyboru dwie formy szkolenia: wykłady lub e-learning w super OSK) jednakże nie ma egzaminu teoretycznego przy ww. kategoriach prawa jazdy

 

KURS KAT. A1

Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych.

Warunki przyjęcia na kurs:

– Minimalny wiek 16 lat

– przedłożenie profilu kandydata z Wydziału Komunikacji

 

KURS KAT. A

Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych.

Warunki przyjęcia na kurs:

– Minimalny wiek 24 lata lub 20 lat jeżeli kursant od conajmniej 2 lat posiada kategorię A2

– przedłożenie profilu kandydata z Wydziału Komunikacji

 

KURS KAT. B

Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych.

Jazdy odbywają się na samochodach HYUNDAI i20 ( takich jak w ośrodku egzaminacyjnym).

Warunki przyjęcia na kurs:

– przedłożenie profilu kandydata z Wydziału Komunikacji

 

KURS KAT. C

Kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych.

Jazdy odbywają się na pojeździe MAN

Warunki przyjęcia na kurs:

– przedłożenie profilu kandydata z Wydziału Komunikacji

– posiadanie prawa jazdy kat. B (kserokopia prawa jazdy oraz oryginał do wglądu)

 

KURS KAT. C+E

Kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 25 godzin zajęć praktycznych.

Jazdy odbywają się na pojeździe Man z przyczepą.

Warunki przyjęcia na kurs:

– przedłożenie profilu kandydata z Wydziału Komunikacji

– posiadanie prawa jazdy kat. C (kserokopia prawa jazdy oraz oryginał do wglądu)

 

KURS KAT. D z B

Kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 60 godzin zajęć praktycznych.

Jazdy odbywają się na pojeździe SOLBUS ST 11 oraz IVECO

Warunki przyjęcia na kurs:

– przedłożenie profilu kandydata z Wydziału Komunikacji

– posiadanie prawa jazdy kat. B (kserokopia prawa jazdy oraz oryginał do wglądu)

– pierwsza wpłata w wysokości 200 zł.

 

KURS KAT. D z C

Kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 40 godzin zajęć praktycznych.

Jazdy odbywają się na pojeździe SOLBUS ST11 oraz IVECO

Warunki przyjęcia na kurs:

– przedłożenie profilu kandydata z Wydziału Komunikacji

– posiadanie prawa jazdy kat. C (kserokopia prawa jazdy oraz oryginał do wglądu)

– pierwsza wpłata w wysokości 500 zł.

 

KURS KAT. C z D

Kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych.

Jazdy odbywają się na pojeździe MAN

Warunki przyjęcia na kurs:

– przedłożenie profilu kandydata z Wydziału Komunikacji

– posiadanie prawa jazdy kat. D (kserokopia prawa jazdy oraz oryginał do wglądu)

– pierwsza wpłata w wysokości 500 zł.

Kursy dokształcające dla kierowców zawodowych “szkolenia okresowe”-35h dla bloków C,C1,CE,C1+E lub D,D1,DE,D1+E

Kursy  dla kierowców chcących związać swoją przyszłość jako kierowca zawodowy

1.kwalfikację wstępną- 280h,

2.kwalifikację wstępną przyspieszone 140h

3.kwalifikację uzupełniając-70h,

4.kwalfikację uzupełniająca przyspieszona-35h dla bloków C,C1,CE,C1+E lub D,D1,DE,D1+E
Kursy ADR: podstawowe i dokształcające, cysterny, klasy-1 ,klasy 7,

Kursy operatorów: wózków widłowych z obsługą butli.

Kursy prawa jazdy

Testy online

Platforma edukacyjna dla kierowców to efekt pracy uznanych ekspertów merytorycznych i najlepszych informatyków. Znajdziesz na niej zarówno testy dedykowane dla kandydatów na kierowców jak i dla tych, którzy przygotowują się do egzaminu państwowego kończącego kurs kwalifikacji wstępnej kierowców zawodowych. Wszystko po to aby Twoja droga do Prawa Jazdy zakończyła się sukcesem!

Co zyskujesz?

Aktualność i wiarygodność – Najnowsza oficjalna baza pytań. Pytania 1:1 takie jak na egzaminie. Nie tworzymy dodatkowych pytań, sztucznie zawyżając ich ilość.
Responsywność – Platforma doskonale działa na komputerach, telefonach i tabletach.
Tryb nauki – Możesz optymalnie przygotować się do egzaminu przerabiając pytania pogrupowane według działów wiedzy.
Tryb egzaminu – Sprawdź się w warunkach bojowych! Taki sam interfejs i limity czasowe jak na egzaminie państwowym.
Podgląd poprawnych odpowiedzi – Zawsze wiesz, gdzie popełniłeś błąd.
BONUS – szczegółowe informacje o przebiegu egzaminu państwowego i dodatkowe materiały filmowe – Egzaminatorzy z warszawskiego WORD opowiedzą Ci o niuansach egzaminu praktycznego na kat. A i B.

Jak kupić?

Jeżeli nie masz jeszcze konta na platformie:

 • Wejdź do katalogu kursów w wybranym mieście
 • Wybierz interesujący Cię wariant kursu.
 • Wybierz opcję “Nowy użytkownik” i wypełnij krótki formularz umożliwiający założenie konta w serwisie.
 • O utworzeniu konta zostaniesz natychmiast poinformowany e-mailem. Wybrany kurs zostanie do niego automatycznie przypisany.
 • Po zalogowaniu na konto zapłać za kurs korzystając z systemu “Przelewy24”
 • Rozpocznij naukę!

Jeżeli masz już konto na platformie:

 • Wejdź do katalogu kursów w wybranym mieście.
 • Wybierz interesujący Cię wariant kursu.
 • Wybierz opcję “Zaloguj”. Wykorzystaj swój login i hasło. Kurs zostanie automatycznie przypisany do Twojego konta.
 • Po zalogowaniu na konto zapłać za kurs korzystając z systemu “Przelewy24”.
 • Rozpocznij naukę!
Gdzie jesteśmy

Koralewskiego 3, Jasło, Polska, 49.7469354, 21.47302639999998

Szkolenie zawodowe kierowców

Zapraszamy na kursy-szkolenia:

Kursy dokształcające dla kierowców zawodowych „szkolenia okresowe”-35h

dla bloków C, C1, CE, C1+E lub D, D1, DE, D1+E

 

Kursy  dla kierowców chcących związać swoją przyszłość jako kierowca zawodowy

1.kwalifikację wstępną- 280h,

2.kwalifikację wstępną przyspieszone 140h

3.kwalifikację uzupełniając-70h,

4.kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona-35h

CZAS ZAJĘĆ W JEDNYM DNIU SZKOLENIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 7 GODZIN

ZAPISY PRZYJMUJEMY NA BIEŻĄCO

Zajęcia prowadzimy w naszym ośrodku w KROŚNIE w formie komputerowej e-learning lub w formie wykładów.

TERMINY KURSU DOSTOSOWANE DO KURSANTA-DOTYCZY SZKOLENIA E-learning

Zgodnie z ustawą każdy kierowca wykonujący przewóz osób/rzeczy, musi się poddać obowiązkowemu okresowemu szkoleniu co 5 lat według nowych przepisów, gdzie pierwsze takie szkolenie jest uzależnione od daty wydania kategorii „C, D i E” prawa jazdy:

Osoby,które uzyskały uprawnienia kat. C1, C, C1E lub CE (patrz rubryka 10 na rewersie prawa jazdy)

Termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy (uzyskanie wpisu w rubryce 12 prawa jazdy)

Do 31 grudnia 1980 Do 10 września 2010
Od 1 stycznia 1981 do 31 grudnia 1995 Do 10 września 2011
Od 1 stycznia 1996 do 31 grudnia 2000 Do 10 września 2012
Od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2005 Do 10 września 2013
Od 1 stycznia 2006 do 10 września 2009 Do 10 września 2014

 

Osoby,które uzyskały uprawnienia kat. D1, D, D1E lub DE (patrz rubryka 10 na rewersie prawa jazdy)

Termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy (uzyskanie wpisu w rubryce 12 prawa jazdy)

Do 31 grudnia 1980 Do 10 września 2009
Od 1 stycznia 1981 do 31 grudnia 1990 Do 10 września 2010
Od 1 stycznia 1991 do 31 grudnia 2000 Do 10 września 2011
Od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2005 Do 10 września 2012
Od 1 stycznia 2006 do 10 września 2008 Do 10 września 2013

 

Aby uzyskać wpis trzeba odbyć badania lekarskie i psychologiczne oraz szkolenie okresowe w wymiarze 35 godz.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej:

* dla osób, które uzyskały prawo jazdy kat „D” po 10 września 2008 r
* dla osób, które uzyskały prawo jazdu kat „C”  po 10 wrzesnia 2009 r

Kursy ADR

Szkolenie ADR dla kierowców:

1.W ramach kursu ADR początkowego wyróżnia się:

1) szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas –25 godzin;

2) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach-17 godzin;

3) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1- 8 godzin;

4) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7-8 godzin.

2.W ramach kursu ADR doskonalącego wyróżnia się:

1) szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas-17 godzin;

2) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach-9 godzin;

3) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1-5 godzin;

4) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7-5-godzin.

Szkolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują również ćwiczenia praktyczne z zakresu objętego tematyką zajęć teoretycznych oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru oraz postępowania w razie zaistnienia wypad­ku lub awarii.

W odniesieniu do szkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 2 pkt 1 i 2, w celu przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych minimalny czas trwania kursu przedłuża się o dodatkową godzinę lekcyjną na każde pięć osób uczestniczą­cych w kursie.

Warunkiem wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie odpowiedniego rodzaju kursu jest:

1) uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć;

2) w przypadku kursu zintegrowanego – uczestnictwo w co najmniej 75 % zajęć z każdego rodzaju szkolenia wchodzącego w zakres tego kursu.

Szkolenie ADR kandydatów na Doradcę

Zakres kursu

1 Część ogólna 24godziny

2 Część specjalistyczna:

a) przewóz drogowy -16 godzin

b) przewóz koleją -16-godzin

c) przewóz żeglugą śródlądową 16

3 Konsultacje 4 godziny

Badania psychologiczne

Wynajem nieruchomości

Szkolenie na kategorie „A”(kursant w cenie otrzymuje książke oraz płyte z bazą pytań do egzaminu)- 1100 zł

Szkolenie na kategorie  „B” – cena 1300zł (kursant w cenie otrzymuje książke oraz płyte z bazą pytań do egzaminu)

Szkolenie na kategorie „C”(kursant w cenie otrzymuje książke oraz płyte z bazą pytań do egzaminu) – 2100 zł

Szkolenie na kategorie „C E”– 1900zł

Szkolenie na kategorie „D” z C (kursant w cenie otrzymuje książke oraz płyte z bazą pytań do egzaminu) – 2600 zł

Szkolenie na kategorie „D” z B (kursant w cenie otrzymuje książke oraz płyte z bazą pytań do egzaminu)- 3800 zł

 

Szkolenie okresowe kierowców kat.C,C1,C+E,C1+E – 450zł

Szkolenie okresowe kierowców kat.D,D1,D+E,D1+E-4500zł

 

KURS  kwalifikacja wstepna przyspieszona kat.C (kursant w cenie otrzymuje książke+testy przygotowujące do egzminu) – 2500zł wraz z egzaminem

KURS kwalifikacja wstepna przyspieszona kat.D (kursant w cenie otrzymuje książke+testy przygotowujące do egzminu)- 2600zł wraz z egzaminem

KURS kwalifikacja wstepna  kat.C (kursant w cenie otrzymuje książke+testy przygotowujące do egzminu)- 3500zł wraz z egzaminem

KURS kwalifikacja wstepna  kat.D (kursant w cenie otrzymuje książke+testy przygotowujące do egzminu)- 3500zł wraz z egzaminem

KURS kwalifikacja uzupełniająca  kat.D – (kursant w cenie otrzymuje książke+testy przygotowujące do egzminu)-1300zł wraz z egzaminem

KURS kwalifikacja uzupełniająca  kat.C (kursant w cenie otrzymuje książke+testy przygotowujące do egzminu)- 1300zł wraz z egzaminem

KURS kwalifikacja wstepna przyspieszona uzupełniająca  kat.D – (kursant w cenie otrzymuje książke+testy przygotowujące do egzminu)-650zł wraz z egzaminem

KURS kwalifikacja wstepna przyspieszona uzupełniająca  kat.C – (kursant w cenie otrzymuje książke+testy przygotowujące do egzminu)-650zł wraz z egzaminem

KURS ADR

kurs ADR podstawowy-450zł

-cysterny – 270zł

-klasy-1-270zł

-klasy -7-270zł

Ceny kursów ADR są cenami wraz z egzaminem przy grupie kursantów co najmniej 8 osób

Warsztaty dla instruktorów/wykładowców nauki jazdy -250zł

Kurs operatora wózków widłowych przy  grupie co najmniej-8 osób 600zł

Kontakt

Galeria zdjęć

Kursy operatorów wózków widłowych

Prowadzimy kursy obsługi wózków jezdniowych:

Obecnie praca w magazynie wymaga posiadania kwalifikacji operatora wózka widłowego. Wózek widłowy to urządzenie przeznaczone do przenoszenia palet lub skrzyń, a więc wymagające zarówno umiejętności jego prowadzenia jak i operowania ładunkiem. Kwalifikacje można uzyskać biorąc udział w specjalistycznym kursie.

Adresaci szkolenia na wózki widłowe

Szkolenie to sposób na zdobycie określonych umiejętności przydatnych nie tylko dla ludzi młodych poszukujących zatrudnienia, ale też sposób na przekwalifikowanie już doświadczonych pracowników. Umiejętność operowania wózkiem jest także przydatna podczas wyjazdów za granicę w poszukiwaniu zatrudnienia, gdyż bywa często niezbędnym warunkiem przyjęcia do pracy. Z oferty kursu mogą skorzystać wszyscy Ci, którzy planują zatrudnienie w magazynach, hurtowniach, zakładach produkcyjnych, portach, wielko powierzchniowych sklepach, nie tylko na terenie kraju.

Wymagania stawiane przyszłym uczestnikom szkolenia na wózki widłowe

Wózkiem widłowym nie może kierować każdy z uwagi na określone przepisy, które regulują zasady obsługi takiego sprzętu. Niezbędnym wymaganiem jest:

 • wiek, czyli ukończone 18 lat,
 • konieczne jest również przystąpienie do badań lekarskich w celu uzyskania orzeczenia o sprawności i braku przeciwwskazań na stanowisku operatora wózków jezdniowych,

Program szkolenia na wózki widłowe

Kurs zawodowy na wózki widłowe obejmuje część teoretyczną i praktyczną, w czasie której uczestnik poznaje prawidłową obsługę wózka widłowego. Zajęcia praktyczne mają charakter indywidualny i odbywają się po umówieniu bezpośrednio z instruktorem w czasie dogodnym dla obu stron. Część teoretyczna obejmuje takie zagadnienia, jak:

Blok programowy Zagadnienia Minimalna liczba godzin dla poszczególnych rodzajów wózków jezdniowych
naładowanych, ciągnikowych, unoszących podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych podnośnikowych specjalizowanych
A Typy wózków jezdniowych 2 3 4 5
B Budowa wózków jezdniowych 4 6 8 10
C Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu 8 11 15 19
D Wiadomości z zakresu ładunkoznastwa 3 4 6 8
E BHP 4 6 8 10
F Wiadomości o dozorze technicznym 2 3 4
G Zajęcia praktyczne 5 10 15 25
Razem: 26 42 59 81

 

Program bezpieczna wymiana butli.

Blok programowy Zagadnienia Minimalna liczba godzin
A Przygotowanie uczestnika szkolenia do wykonywania czynności związanych z wymianą butli 2
B Wymiana butli wykonana przez instruktora 0,5
C Próbna wymiana butli przez uczestnika szkolenia 0,5
D Samodzielna wymiana butli przez uczestnika szkolenia 4
E Omówienie i ocena czynności wymiany butli wykonanej przez uczestnika szkolenia. Egzamin końcowy 1
RAZEM: 8

 

Uprawnienia i korzyści, jakie zapewnia kurs na wózki widłowe

Ukończenie kursu wiąże się z koniecznością zdania wewnętrznego egzaminu na terenie ośrodka szkoleniowego. Efektem jest uzyskanie bezterminowego świadectwa unijnego z  na drukach MEN dokumentującego uprawnienia na  obsługę wózków jezdniwychwózki. Świadectwo honorują wszystkie kraje Unii Europejskiej, dlatego szkolenie otwiera drzwi do pracy na terenie prawie całej Europy oraz w kraju. Świadectwa wydajemy również w języku angielskim oraz niemieckim.

Szkolenia inne

Warsztaty dla instruktorów

WARSZTATY DLA INSTRUKTORÓW / WYKŁADOWCÓW

 • Zapraszamy wszystkich instruktorów / wykładowców nauki jazdy na obowiązkowe warsztaty doskonalenia zawodowego wymienione w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami  (Dz.U. z 2011r. nr 30 poz. 151 z późn. zm.).
 • W przypadku zgłoszenia przez właściciela Ośrodka Szkolenia Kierowców grupy składającej się z minimum 10 instruktorów oferujemy zniżkę do 20% ceny kursu.

Cel szkolenia: celem szkolenia jest doskonalenie zawodowe instruktorów do prowadzenia nauczania kandydatów na kierowców

2. Szkolenie obejmuje:

Zajęcia teoretyczne – 12 godzin

Zajęcia praktyczne – 2 godzin

3.Czas trwania warsztatów – 3 dni

Plan nauczania

L.p Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć Dzień warsztatów
teoretycznych praktycznych
1. Psychologia 1 1
2. Metodyka nauczania 1 1
3. Prawo o ruchu drogowym 1 1
4. Technika kierowania i obsługa pojazdu 1 1
5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego 1 1
6. Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia 1 2
7 omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców 2 2
8. omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego 2 2
9 przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych 1 3
10 przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych 1 3
11 ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów 2 3

Razem godzin zajęć 14

12 2