PROJEKT ZAKOŃCZONY!!!

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „POKIERUJ SWOIM ŻYCIEM ZAWODOWYM – AKTYWIZACJA ZAWODOWA LUDZI MŁODYCH”

Liga Obrony Kraju Biuro Zarządu Głównego w Krakowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „POKIERUJ SWOIM ŻYCIEM ZAWODOWYM – AKTYWIZACJA ZAWODOWA LUDZI MŁODYCH”
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych z woj. śląskiego do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET)

Zapraszamy na bezpłatne:

  • Szkolenia – wybór zależy od Ciebie i Twoich predyspozycji – maksymalna kwota dofinansowania to 4 650 zł,
  • Stypendium szkoleniowe,
  • Doradztwo zawodowe,
  • Wsparcie psychologiczne,
  • Pośrednictwo pracy,
  • 4 miesięczny staż – stypendium stażowe.

Kontakt:

e-mail: projekty@lok.slask.pl
tel.: 508 024 093 lub 606-313-763