Pracownia psychologiczna w Dąbrowie Górniczej

ul. Sobieskiego 59

ZAPRASZA NA BADANIA PSYCHOLOGICZNE, PSYCHOTECHNICZNE:

CENY BADAŃ PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ
Dąbrowa Górnicza ul. Sobieskiego 59,
tel. 032 2624412,
e-mail: dabrowagornicza@lok.slask.pl
Badania psychologiczne są wykonywane po uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Czas badań:

Kierowcy zawodowi oraz amatorzy -badanie trwa ok. 1,5 godziny. Czas ten jest oczywiście uzależniony od aktualnego stanu zdrowia, samopoczucia oraz wieku.

Kierowcy skierowani na badanie przez Komendę Policji na badanie należy zarezerwować ok. 1,5 godziny.

Badania operatorów długość badania jest uzależniona od specyfiki stanowiska pracy, należy jednakże zarezerwować przynajmniej 40 minut.

Wymagane dokumenty na badanie należy ze sobą zabrać:

Badanie

Cena: 150zł

Osoby ubiegające się o:

a/uzyskanie uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem od 05.02.2012r,

b/przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM,A1,A2,A,B1,B,B+E i T ,wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art.103 ust 1 pkt.2 lub 3,

Osoba przedłużająca ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1,C1+E,C,C+E, D1,D1+E,D,D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,

Osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo przedłużenie terminu ważności tego dokumentu, w zakresie kategorii:A1,A2,A,B1,B,B+E, C1,C1+E,C,C+E, D1,D1+E,D,D+E

Badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu podlegają również:

  1. kandydat na instruktora i instruktor- w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora;
  2. kandydat na egzaminatora i egzaminator- w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności egzaminatora;

Kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156§1 lub art.157§1Kodeksu karnego

Osoba kierująca motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem skierowana przez starostę na wniosek organu kontroli ruchu drogowego jeżeli kierujący uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć albo doznała obrażeń, o których mowa w art. 156§1 lub art.157§1Kodeksu karnego

Kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli:

Operatorzy wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych oraz osoby pracujące na wysokości- 70zł

Psychologiczne badania dla: 200zł

*broń palna, myśliwska, sportowa

Kto nie uzyska pozwolenia na broń?

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

Skip to content