Projekt „Nowi kierowcy” więcej pod tel:126342798

Projekt „Nowi kierowcy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Ligę Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie w partnerstwie z Firmą Doradczo Szkoleniową Michał Krempa na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.09.05.00-18-0023/16 z dnia 27.07.2017 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Wartość projektu wynosi 1 983 048,00 zł.

W ramach projektu przeszkolonych ma być 300 osób dorosłych zamieszkałe w woj. Podkarpackim. Zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podniesienia/uzupełnienia kwalifikacji na następujących kursach:

  • Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
  • Prawo jazdy kat. C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
  • Prawo jazdy kat. D z B wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
  • Prawo jazdy ADR podstawa + cysterny
  • Prawo jazdy kat. C+C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
  • Prawo jazdy kat. C+HDS wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

Szkolenia będą realizowane w ośrodkach Ligi Obrony Kraju zlokalizowanych na terenie woj. Podkarpackiego