Nowy Pakiet Mobilności

Opublikowano 2022-01-27

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym, która wdraża do polskich przepisów unijny Pakiet Mobilności. Co to oznacza w pigułce? Nowe obowiązki dla polskich firm transportowych.

Jeszcze więcej obowiązków

Ustawa — zgodnie z jej zapowiedzią — ma jak najlepsze zamiary. Należą do nich:

Oczywiście, aby zrealizować te zamierzenia, niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań  prawnych, które zwiększą regulację rynku, nałożą na podmioty gospodarcze nowe obowiązki, a w przypadku ich naruszenia grożą bolesną sankcją prawną.

Zakresy regulacji

Daje się dostrzec trzy obszary regulacyjne, które są adresatem aktualnych zmian. Należą do nich:

Zmienia się więc sporo, choć część przepisów wchodzi w życie z pewnym odroczeniem.

Mapa drogowa wymogów

Lista nowych wymogów m.in:

Wejście w życie

Część regulacji będzie obowiązywać już od 1 lutego br, inne wejdą w życie w latach 2024-26. Dlatego polskie firmy transportowe nie mają wiele czasu na dostosowanie się do nowych obowiązków. Przewiduje się, że największym stopniu dotkną małe firmy transportowe, które będą miały kłopot sprostać wyśrubowanym normom, nowym przepisom i groźbą sankcji.

Skip to content