Projekt „Zawód kierowca = pewna praca”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Logotypy-UE.jpg

Projekt „Zawód kierowca = pewna praca.” nr RPSL.11.03.00-24-015C/21 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Beneficjent: Liga Obrony Kraju Biuro Zarządu Głównego Oddział w Krakowie

Partner: EDU-AXIOM Sp. z o. o.

Kwota dofinansowania projektu: 858 262,50 PLN, w tym:

Projekt będzie realizowany na terenie woj. śląskiego w okresie od 4 maja 2022 roku do 30 kwietnia 2023 r.

Informujemy, że rekrutacja do projektu została zakończona!

Chcesz poprawić swoją pozycję na rynku pracy? Chcesz uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe? Jeśli zamieszkujesz (w rozumieniu Kodeksu cywilnego), pracujesz lub uczysz się na obszarze województwa śląskiego to zapraszamy do udziału w projekcie „Zawód kierowca = pewna praca.”!

W ramach projektu będziesz mógł wziąć udział w:

Ponadto opłacone będą wszystkie badania lekarski i psychologiczne potrzebne do realizacji powyższych kursów, jak również jedno „podejście” do egzaminów.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne i wiele więcej informacji na temat projektu znajdziesz poniżej.

Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji i załącznikami. Rekrutację zaczynamy 16 maja br. o godzinie 9:00.

Spiesz się! Liczba miejsc ograniczona!

Zapraszamy do biura projektu: LOK Katowice ul. Grabowa 3c.

Do biura projektu proszę dostarczyć załączniki od 1 do 3.

Skip to content